مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی- مشاوره پژوهشی
مشاوره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/20 | 
ارائه مشاوره آماری در زمینه طرح های تحقیقاتی و مقالات توسط کارشناس آمار 
راهنمایی در خصوص فرآِیند ثبت نام و ثبت طرح در سامانه پژوهشیار
ارائه مشاوره در خصوص اولویت های پژوهشی بخش بهداشت و درمان جهت تعیین مسیر مداخلات پژوهشی 
راهنمایی و مشاوره جهت پروپوزال نویسی
خدمات مشاوره جهت search مقالات
خدمات مشاوره جهت مقاله نویسی فارسی
تلفن تماس جهت هماهنگی ۳۲۵۵۸۴۰۰-۰۱۷
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=68.22702.59598.fa
برگشت به اصل مطلب