مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی- صورتجلسات سال 98
صورتجلسه مورخ ۹۸/۵/۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/29 | 
در این جلسه طرح ها تحقیقاتی ذیل مطرح گردید:
۱ - کلیات طرح تحقیقاتی آقایان محمدجواد کبیر و دکتر علیرضا حیدری با عنوان "تبیین راهبردهای موردنیاز در توسعه استان گلستان و اثرات ناشی از آن بر سلامت در سال ۹۸"
۲ - کلیات طرح تحقیقاتی جناب آقای دکتر سیدکمال میرکریمی با عنوان"مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی بیمار محور و الگوی توانمندسازی خانواده محور بر خودکارآمدی درک شده و کنترل گلیسمیک بیماران مبتلا به دیابت نوع دو"
۳- کلیات طرح تحقیقاتی سرکارخانم دکتر محبوبه برهانی و الهه بهداد با عنوان "بررسی اثر مداخله آموزشی پیشگیری از رفتارهای غیر ایمن ترافیکی مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت PMT در دبیرستانهای شهر مینودشت سال ۹۸ "
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=68.19933.51576.fa
برگشت به اصل مطلب