مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی- صورتجلسات سال 96
صورتجلسه مورخ ۹۶/۸/۳

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/30 | 
طرح های تحقیقاتی و گزارش نهایی مطرح شده:
  1. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی تاثیر سامانه مکان محورتحت وب رشدکودکان برآگاهی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی روستایی درخصوص وضعیت رشد کودکان زیر ۵ سال منطقه تحت پوشش
  2. طرح تحقیقاتی بررسی آگاهی، نگرش و رفتار کشاورزان غرب استان گلستان در خصوص سموم دفع آفات کشاورزی در سال ۱۳۹۶
  3. طرح تحقیقاتی بررسی اثربخشی عصاره برگ گیاه پلم در درمان سالک
  4. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی میزان بقا ۲۸ روزه و عوامل خطر موثر بر آن در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر گرگان در سال ۹۳-۱۳۹۰
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=68.19931.39058.fa
برگشت به اصل مطلب