مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی- صورتجلسات سال 96
صورتجلسه مورخ ۹۶/۷/۵

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/30 | 
طرح های تحقیقاتی مطرح شده:
  1. بررسی سطح سرمی ویتامین A و B۱۲ و اسید فولیک خانم های جوان درسنین باروری در استان گلستان طی یکسال
  2. بررسی سطح سرمی آهن (Fe)، روی (Zn ) و هموسیستئین خانم های جوان درسنین باروری در استان گلستان طی یکسال
  3. مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی بیمار محور و الگوی توانمندسازی خانواده محور بر خودکارآمدی درک شده و کنترل گلیسمیک بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=68.19931.39057.fa
برگشت به اصل مطلب