مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی- اخبار مرکز
جلسه تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۱ مرکز تحقیقات مدیریت سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/17 | 
جلسه تدوین برنامه عملیات مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ در محل مرکز تشکیل گردید. در این جلسه که با حضور تعدادی از اعضاء هیات موسس مرکز تشکیل گردید با توجه به سیاست های دولت جدید و برنامه تحول نظام سلامت نسبت به ویرایش ساختار برنامه استراتژیک مرکز و بازنگری در نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید برنامه اقدام گردید و مقرر شد ادامه فرایند تدوین برنامه عملیاتی مطابق با ویرایش برنامه استراتژیک مرکز در جلسه بعد پیگیری گردد .
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=68.13985.59211.fa
برگشت به اصل مطلب