پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش صورتجلسات سال 99

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 6 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,167 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ -

صورتجلسه مورخ ۹۹/۱۲/۱۳

هفتاد و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی 

img_yw_news
سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ -

صورتجلسه مورخ ۹۹/۱۱/۰۸

هفتادو یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی 

img_yw_news
سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ -

صورتجلسه مورخ ۹۹/۰۹/۲۶

هفتادمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت 

img_yw_news
سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ -

صورتجلسه مورخ ۹۹/۰۷/۳۰

شصت و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت 

img_yw_news
سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ -

صورتجلسه مورخ ۹۹/۰۴/۳۰

شصت و هشتمین جلسه شورای پزوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت 

img_yw_news
سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ -

صورتجلسه مورخ ۹۹/۰۴/۰۸

شصت و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی می باشد.