پیام خود را بنویسید

صورتجلسات سال 1401 : صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴

 | تاریخ ارسال: 1401/6/28 | 
بسمه تعالی
هشتاد و  چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز شنبه مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ ساعت  ۱۴ در  محل مرکز تحقیقات و با موضوعات ذیل تشکیل گردید.

"بررسی طرح های تحقیقاتی"
۱. طرح تحقیقاتی آقای دکتر مهدی اعرابی با عنوان" طراحی کوریکلوم آموزشی پزشکی از راه دور برای دانشجویان علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱" مطرح و با انجام اصلاحات داوری و اصلاحات شورای پژوهشی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر گردید اصلاحات داوری توسط داور منتخب  (خانم دکتر کوچک)  تایید گردد.

۲.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای خانم لوپذا قلی دانشجوی رشته دکتری عمومی پزشکی به استاد راهنمایی دکتر فریده کوچک   با عنوان  " بررسی ارتباط نتیجه درمان با عوامل خطر بیماری سل خارج ریوی در استان گلستان در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا
۱۴۰۰ "مطرح و با انجام اصلاحات داوری مورد تصویب قرار گرفت . همچنین مقرر گردید اصلاحات انجام شده توسط داور منتخب ( دکتر شروین سادات هاشمیان ) تایید گردد.
۳. طرح تحقیقاتی خانم سحر حقیقت دانشجوی رشته phd پرستاری با عنوان  " بررسی ارتباط تیپ شخصیتی پرستاران با ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در کشور ایران در سال ۱۴۰۱" مطرح و مورد تصویب قرار نگرفت و مقرر شد در صورت تمایل مجری به انجام طرح،  اصلاحات کلی با اعمال نظرات اعضاء شورا و داوران انجام و مجددا در جلسه آینده طرح گردد.
۴.طرح تحقیقات خانم سحر حقیقت با عنوان " بررسی تکامل اخلاقی و هویت حرفه ای پرستاران و دانشجویان پرستاری: یک مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز" مطرح و با انجام اصلاحات  مورد تصویب قرار گرفت ضمنا مقرر گردید محقق محترم نسبت به اصلاح نظرات شورای پژوهشی و داوران اقدام نموده و پس از تایید توسط داور معین ( خانم دکتر مدانلو ) به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.
جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.
 

دفعات مشاهده: 93 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات سال 1401 : صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸

 | تاریخ ارسال: 1401/6/28 | 
بسمه تعالی
هشتاد و  پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز شنبه مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۱ ساعت  ۱۴ در  محل مرکز و با موضوعات ذیل تشکیل گردید.

"بررسی طرح های تحقیقاتی"
۱. طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای حسین قره محمودلی دانشجوی رشته دکتری عمومی پزشکی، به استاد راهنمایی دکتر علی شهریاری و دکتر محمد زمان کامکار با عنوان" بررسی ارتباط بین لیتیوم منابع آب آشامیدنی و میزان اقدام به خودکشی و مرگ ناشی از خودکشی در استان گلستان در سال ۱۴۰۱" مطرح و با انجام اصلاحات داوری و اصلاحات شورای پژوهشی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
۲.طرح تحقیقاتی خانم منصوره لطفی و سکینه بیگم کاظمی با عنوان  " بررسی ارتباط رعایت حریم خصوصی و رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس در بیمارستان های آموزشی صیاد شیرازی و ۵ آذر گرگان در سال ۱۴۰۱
"مطرح و با انجام اصلاحات داوری واصلاحات اعضاء شورای پژوهشی مورد تصویب قرار گرفت . همچنین مقرر گردید اصلاحات انجام شده توسط داور منتخب ( دکتر عباس بدخشان ) تایید گردد
بررسی گزارش نهایی
۳. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دکتر محمدرضا هنر ور با عنوان  " امکان سنجی اجرای سلامت از راه دور جهت ارائه خدمات مراقبتی تغذیه، ارتوپدی و روانشناسی، مطالعه پایلوت گمیشان در ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ " به دلیل اختلاف نظر بین ناظر و مجری طرح و با نظر مدیر محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه مطرح گردید (لازم به ذکر است در فرآیند نظارت، سه مرحله درخواست اصلاحات توسط ناظر داده شد و اصلاحات انجام شده توسط مجری از نظر ناظر طرح قانع کننده نبوده است)  و اعضاء محترم شورا نیز پس از بررسی  اشکالات ناظر محترم، و اصلاحات مجری طرح، گزارش نهایی ارائه شده به همراه اصلاحات را تامین کننده اهداف و سوالات طرح دانسته و گزارش مذکور بدون اصلاحات مورد تصویب قرارگرفت.
جلسه راس ساعت ۱۶ با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

دفعات مشاهده: 98 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات سال 1401 : صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

 | تاریخ ارسال: 1401/6/29 | 
بسمه تعالی
هشتاد و ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز شنبه مورخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۱ ساعت  ۱۴:۳۰ در  محل مرکز تحقیقات و با موضوعات ذیل تشکیل گردید.

"بررسی طرح های تحقیقاتی"
۱. طرح تحقیقاتی خانم دکتر سکینه گرایلو با عنوان" بررسی میزان شیوع عوارض واکسن های کووید-۱۹در استان گلستان " مطرح و مقرر گردید پس از انجام اصلاحات داوری و شورای پژوهشی، طی جلسه ای با حضور مجری محترم ، خانم دکتر ناهیدجعفری و آقای دکتر ناصر بهنام پور پوروپوزال مورد بررسی نهایی قرار گرفته و پس از تایید به معاونت ارسال گردد.
۲.طرح تحقیقاتی آقای دکتر عباس بدخشان   با عنوان  " تعیین میزان انگیزه و قصد کارافرینی و رابطه آنها با یکدیگر در بین دانشجویان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان گلستان در سال ۱۴۰۱ "مطرح و با انجام اصلاحات داوری مورد تصویب قرار گرفت .
۳. طرح تحقیقاتی پایان نامه ای خانم عایشه کر دانشجوی رشته دکتری عمومی پزشکی به استاد راهنمایی آقای دکتر محمد جواد کبیر با عنوان " ارزیابی اجرای برنامه پزشک خانواده از دیدگاه مدیران و کارشناسان ستادی غرب استان گلستان با رویکرد فرآیندی در سال ۱۴۰۱" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید پس از انجام اصلاحات داوری و تایید داور معین ( دکتر ناهید جعفری) به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.
گزارشات نهایی
۴.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دکتر محمد جواد کبیر با عنوان  " ارائه الگو برای نظام تامین منابع، نظام پرداخت و ساختار اجرایی با بهره گیری از ساز و کار بیمه ای در برنامه پزشکی خانواده شهری و روستایی" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
۵.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دکتر محمد جواد کبیر با عنوان" بررسی موانع و چالش های پیش رو در اجرای تکالیف تعیین شده در سیاستها و قوانین و برنامه های کلان بخش سلامت در ایران و ارائه راهکارها و الزامات اجرایی آن" مطرح  و مورد تصویب قرار گرفت.
۶. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دکتر علیرضا حیدری با عنوان  " بررسی مهارت های ارتباطی، سبک رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض سرپرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاهی استان گلستان در سال ۱۴۰۰" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
جلسه در ساعت ۱۶:۳۰  پایان یافت.
 

دفعات مشاهده: 80 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات سال 1401 : صورتجلسه مورخ 1401/06/19

 | تاریخ ارسال: 1401/6/29 | 
بسمه تعالی
هشتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز شنبه مورخ 19/06/1401 ساعت  15:00 در  محل مرکز تحقیقات و با موضوعات ذیل تشکیل گردید.

"بررسی طرح های تحقیقاتی"
1.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای خانم دکتر سکینه گرایلو با عنوان"بررسی میزان مرگ و میر نوزادان و عوامل موثر بر آن در استان گلستان طی سال‌های 1396 -1400" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید پس از انجام اصلاحات داوری و تایید داور معین ( دکتر نویسا سادات سیدقاسمی) به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.

2.طرح تحقیقاتی خانم دکتر مطهره حسنی با عنوان "بررسی اثرات آنتی اکسیدانی سلنیوم در بیماران بدحال: مرور سیستماتیک و متاآنالیز کارآزمایی های تصادفی‌شده کنترل‌دار "مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید پس از انجام اصلاحات داوری و تایید داور معین ( دکتر رویا نیکبخت) به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.
3. طرح تحقیقاتی آقای دکتر امید نیک پیام با عنوان " بررسی تاثیر مکمل یاری چیا بر فاکتورهای گلایسمیک و تن سنجی: مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیز مطالعات کارآزمایی بالینی " مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید پس از انجام اصلاحات داوری و تایید داور معین ( دکتر عبدالحلیم رجبی) به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.

4. طرح تحقیقاتی آقای دکتر امید نیک پیام با عنوان " بررسی تاثیر مکمل یاری محصولات دانه چیا بر فاکتورهای خطر بیماری های قلبی عروقی: مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیز مطالعات کارآزمایی بالینی " مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید پس از انجام اصلاحات داوری و تایید داور معین ( دکتر عبدالحلیم رجبی) به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.

  

دفعات مشاهده: 97 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی می باشد.