پیام خود را بنویسید

اعضاء شورای پژوهشی مرکز : اعضاء شورا

 | تاریخ ارسال: 1401/2/20 | 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رتبه /محل خدمت شماره تماس ایمیل
دکتر محمد جواد کبیر phD مدیریت سلامت دانشیارگروه پزشکی اجتماعی ۳۲۴۲۱۶۵۱ داخلی ۳۷۶ kabirmj۶۳gmail.com
دکتر محمد رضا هنرور phD علوم تغذیه استادیارگروه علوم تغذیه دانشکده بهداشت ۳۲۴۵۶۱۰۲ داخلی ۲۳۸ mrhonarvargoums.ac.ir
دکتر محمد علی وکیلی phD آمار زیستی دانشیار گروه آمار زیستی دانشکده بهداشت ۳۲۴۵۶۱۰۲ داخلی  ۲۲۸
vakiligoums.ac.ir
دکتر ناصر بهنام پور phD آمار زیستی استادیار گروه آمار زیستی دانشکده بهداشت ۳۲۴۵۶۱۰۲ داخلی  ۲۱۳ behnampouryahoo.com
دکتر علیرضا حیدری phD سیاستگذاری سلامت استادیار گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت ۳۲۴۵۶۱۰۲ داخلی ۲۳۸ alirezaheidari۷gmail.com
دکتر عبدالحلیم رجبی phD اپیدمیولوژی استادیار گروه آمار زیستی دانشکده بهداشت ۳۲۴۵۶۱۰۲ داخلی ۲۴۱ rajabiepidgmail.com
دکتر ناهید جعفری phD پزشکی اجتماعی استادیار گروه پزشکی اجتماعی ۰۱۷۳۲۴۲۱۶۵۱ داخلی ۳۷۶ nahjafarigmail.com
دکتر عباس بدخشان phD مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی استادیار گروه بهداشت عممی دانشکده بهداشت ۳۲۴۵۶۱۰۲ داخلی ۲۳۸ dr_badakhshanyahoo.com
دکتر رحمن بردی اوزونی دوجی phD روانشناسی استادیار گروه پزشکی اجتماعی ۰۱۷۳۲۴۲۱۶۵۱ داخلی ۳۷۶ davajirahmangmail.com
دکتر غلامرضا محمودی phD پرستاری دانشیار گروه پرستاری بهداشت روان و جامعه دانشکده پرستاری ۰۱۷۳۲۴۵۱۳۵۳ mahmoodighyahoo.com
علی اکبر عبدالهی کارشناسی ارشد پرستاری استادیار گروه داخلی- جراحی دانشکده پرستاری ۰۱۷۳۲۴۵۱۳۵۳ Abdollahy۶۴yahoo.com
دکتر فریده کوچک phD پزشکی اجتماعی استادیار گروه پزشکی اجتماعی ۰۱۷۳۲۴۲۱۶۵۱ داخلی ۳۷۶ faridehkouchakyahoo.com
دکتر محمد مهدی زرگران متخصص داخلی غیر هیات علمی/ معاونت درمان ۳۲۴۷۰۰۴۲ zargarangoums.ac.ir
دکتر مهرداد کمانگری پزشک عمومی غیر هیات علمی / اداره کل بیمه سلامت ۳۲۵۵۸۱۰۰ mehrdadkamangariyahoo.com
دکتر انیس عباسی phD مدیریت خدمات بهداشتی درمانی غیر هیات علمی / معاونت درمان ۳۱۹۳۲۹۵۹ anis۱۲۹۹yahoo.com
دکتر شروین سادات هاشمیان phD پزشکی اجتماعی استادیار گروه پزشکی اجتماعی ۰۱۷۳۲۴۲۱۶۵۱ داخلی ۳۷۶ hashemian.shsgmail.com
خانم مریم ایری دانشجوی اقتصاد سلامت غیر هیات عملی / بیمارستان طالقانی maryameeriyahoo.com

دفعات مشاهده: 315 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی می باشد.