پیام خود را بنویسید

رئیس مرکز : معرفی رئیس مرکز

 | تاریخ ارسال: 1401/2/20 | 
بسمه تعالی
مدرک تحصیلی: دکتری (Ph.D) مدیریت سلامت
مرتبه دانشگاهی: دانشیار    پایه: ۳۴
پست الکترونیک: kabirmj۶۳gmail.com&kabirmj۶۳yahoo.com
فعالیت آموزشی اجرایی: مدیریت , تدریس، تحقیق، ترجمه، تالیف
شماره تلفن تماس: ۳۲۵۵۸۴۰۰
سوابق علمی،  اجرائی وآموزشی((C.V
سوابق تحصیلی:
۱۳۹۲-۱۳۸۷ دکتری مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
۱۳۷۵-۱۳۷۱ کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت
۱۳۷۱-۱۳۶۹ کارشناسی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت
۱۳۶۶-۱۳۶۳ کاردانی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت
۱۳۶۱ اخذ دیپلم تجربی

دوره های آموزشی کوتاه مدت:
* ۲۰۰۴: کارگاه آموزشی District Team Problem Solving (D.T.P.S) گرگان با همکاری دفتر WHO/EMRO
* ۲۰۰۲-۲۰۰۶: کارگاه های آموزشی (۹ مدول آموزشی)Flagship Course In Health Sector Reform
کمیته کشوری اصلاحات در نظام سلامت با همکاری بانک جهانی و دانشگاه هاروارد امریکا
* ۲۰۰۲: کارگاه آموزشی Total Quality Managementدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
* ۲۰۰۱: کارگاه آموزشیManagement Planningدفتر صندوق جمعیت سازمان ملل در تهران
* ۲۰۰۰: Management Of Health Programs دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل در تهران
* ۲۰۰۱: کارگاه آموزشی Management Of Reproductive Health Focusing On ARH, STDs, HIV/ AIDS, Quality Of Care & Male Involvement (BKKBN) INDONIZIA
* ۲۰۰۴: کارگاه آموزشی Strategic Planning گرگان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
* ۲۰۰۴: کارگاه آموزشی Health Management Programsگرگان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
* ۲۰۰۲: کارگاه آموزشی Strategic Planningگرگان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران (دانشکده مدیریت)
* (۱۳۷۶)۱۹۹۷: کارگاه آموزشی Management Of Training Centersبانکوک با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل
* (۱۳۸۰) ۲۰۰۱: کارگاه آموزشی ده گام در پژوهشمعاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت- تهران
* (۱۳۷۹)۲۰۰۰: کارگاه آموزشی Plan Of Actionمعاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت
*(۱۳۷۸) ۱۹۹۹: کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی گرگان با همکاری معاونت پژوهشی وزارت بهداشت
* (۱۳۷۸) ۱۹۹۹: کارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفتهگرگان با همکاری معاونت پژوهشی وزارت بهداشت
* (۱۳۸۳) ۲۰۰۴: کارگاه آموزشی نحوه واگذاری خدمات به بخش خصوصیبوشهر با همکاری حوزه معاونت سلامت وزارت بهداشت
* (۱۳۷۸) ۱۹۹۹: کارگاه آموزشی Focus Group Discussion تهران- مرکز ملی تحقیقات بهداشت باروری
* (۱۳۷۶) ۱۹۹۷: کارگاه آموزشی برنامه ریزی تفضیلی وبودجه برنامه ای تهران,معاونت بهداشتی وزارت بهداشت با همکاری معاونت پشتیبانی
* (۱۳۸۳) ۲۰۰۵: کارگاه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار گرگان با همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گرگان
* (۱۳۸۰) کارگاه آموزشی مهارت های هفت گانه IT و نرم افزار DTARHتهران- مرکز توسعه شبکه
سوابق و تجارب اجرایی:
 • عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور سال ۹۹
 • عضو شورای مشورتی مدیریت بیماری کرونا سال ۹۹
 • عضو شورای تحول نظام سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی . ۱۳۹۲ تاکنون
 • عضو کارگروه مشورتی سلامت برنامه ششم توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی . ۱۳۹۳ تاکنون
 • عضویت در شورای دانشگاه ۱۳۹۲ تاکنون
 • عضویت درشورای پژوهشی دانشگاه ۱۳۹۱-۱۳۹۲
 • عضویت در کمیته فنی کشوری پزشک خانواده و بیمه روستایی کشور-۱۳۸۴-۱۳۹۰
 • عضویت در کمیته کشوری برنامه های بهداشت باروری کشور- ۱۳۷۸-۱۳۸۷
 • عضویت در کمیته کشوری سیاست گذاری برنامه های سلامت محیط کار- ۱۳۸۵-۱۳۹۰
 • عضویت در کمیته کشوری مشورتی بودجه حوزه سلامت- ۱۳۷۴-۱۳۸۶
 • عضویت در کمیته کشوری مشورتی بلایا و سوانح و حوادث- ۱۳۸۰-۱۳۸۹
 • عضو کمیته اجرایی دانشگاه ۱۳۷۴-۱۳۸۵
سوابق شغلی:
۱۳۹۹- تا کنون عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور
۱۳۹۹- تاکنون عضو شورای مشورتی مدیریت بیماری کرونا کشور
۱۳۹۶- تاکنون مشاور معاون امور علمی ، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۳۹۶- تاکنون مشاور عالی و جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان
۱۳۹۴-۱۳۹۶ مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران
۱۳۹۲ -۱۳۹۴ معاون خدمات بیمه سلامت ایران
۱۳۹۱-۱۳۸۸ مشاور مدیر کل دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت
۱۳۸۸-۱۳۸۵ معاون و قائم مقام مرکز توسعه شبکه وارتقاء سلامت وزارت بهداشت
۱۳۸۷ دبیر کارگروه سلامت برنامه پنجم توسعه اقتصادی واجتماعی وزارت بهداشت
۱۳۸۶ تاکنون عضوکمیته راهبردی آموزش پاسخگو حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت
۱۳۸۵ تاکنون مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
۱۳۸۹ تاکنون رئیس مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی
۱۳۸۵ سرپرست پایگاه تحقیقات جمعیتی استان
۱۳۷۸-۱۳۷۹ معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
۱۳۷۸ عضو هیات علمی گروه بهداشت و پزشک اجتماعی
۱۳۸۵-۱۳۷۴ معاون بهداشتی دانشگاه و  رییس مرکز بهداشت استان گلستان
۱۳۷۴ سرپرست واحد EDC دانشگاه
۱۳۷۴ مسئول راه اندازی واحد پزشکی جامعه نگر
۱۳۷۱ کارشناس مسئول آموزش بهداشت
۱۳۷۰ کارشناس مسئول گسترش شبکه
۱۳۶۹ کارشناس مسئول مبارزه با بیماری ها
۱۳۶۶ کاردان بهداشتی مرکز بهداشتی درمانی روستایی جلین
سوابق آموزشی:
 • تدریس درس پرستاری بهداشت و جامعه- دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • تدریس دروس مدیریت وبرنامه ریزی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • تدریس درس اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • تدریس درس بهداشت عمومی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • ندریس درس اصول خدمات سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • تدریس درس اصول خدمات سلامت پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • تدریس دروس بهداشت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • تدریس مباحث مدیریت و برنامه ریزینظام سلامت درکارگاه های آموزشی مدیریت وبرنامه ریزی کارکنان نظام شبکه سلامت استان گلستان
 • تدریس در کارگاه های مسئله یابی در نظام سلامت

دفعات مشاهده: 299 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی می باشد.