پیام خود را بنویسید

صورتجلسات سال 99 : صورتجلسه مورخ ۹۹/۰۴/۰۸

 | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
بسمه تعالی
شصت و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز یکشنبه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۹ ساعت  ۱۳:۰۰   در  محل مرکز تحقیقات برگزار گردید. در این جلسه طرح های ذیل مطرح و پس از ارائه نظرات داوری و نظرات اعضاء محترم شورا  مورد تصویب قرار گرفت .
طر ح های تحقیقاتی
۱.طرح تحقیقاتی خانم دکتر سحر السادات حسینی با عنوان " ارزیابی دانش، مهارت و توانمندی های مورد انتظار برای پزشک خانواده جهت ایفای نقش نظام مراقبت خدمات اولیه سلامت از دیدگاه پزشکان متخصص پزشک خانواده و پزشکان عمومی در استان گلستان  در سال ۱۳۹۹" مطرح و مقرر گردید با در نظر گرفتن نظرات داوری و نظرات اعضاء محترم شورا مجددا مورد باز نویسی قرار گیرد .
۲. طرح تحقیقاتی آقای دکتر مسعود محمدی  با عنوان" بررسی تجارب بین المللی در حوزه پزشکی از راه دور " مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق  نظرات اعضاء محترم شورا و نظرات داوری به شرح ذیل انجام گردد.  
۳.طرح تحقیقاتی آقای دکتر علیرضا حیدری و خانم زهرا خطیر نامنی  با عنوان" مدلسازی زمان بقا تا بهبودی بیماران مبتلا به COVID-۱۹ و عوامل مرتبط با آن در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال های ۹۹-۱۳۹۸ " مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق  نظرات اعضاء محترم شورا و نظرات داوری به شرح ذیل انجام گردد.
۴..طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد جواد کبیر  با عنوان" طراحی الگوی اجرایی فرآیندهای اصلی نظام ارجاع الکترونیک در خدمات سلامت ایران در سال۱۳۹۹" که بر اساس سفارش معاونت درمان وزارت متبوع تنظیم گردیده است مطرح و  منوط به نامه موافقت اعتبار طرح در معاونت مذکور مورد موافقت قرار گرفت.
 
درخواست ها :
درخواست  آقای فرهاد لشکر بلوکی مبنی بر پذیرش مقاله حاصل از طرح تحقیقاتی " بررسی امنیت غذایی و طراحی نقشه امنیت غذایی مبتنی بر GIS استان گلستان در سال ۱۳۹۴" ( چاپ شده در مجله حکیم جرجانی ) ،  به عنوان گزارش نهایی مطرح و با توجه به اینکه طرح مذکور به صورت مشترک با دفتر بهبود تغذیه  وزارت متبوع  بوده و سهم دانشگاه در این طرح  ۰۰۰/۰۰۰/۲۳ می باشد مورد موافقت قرار گرفت . 
 
جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۶ پایان یافت .
 

دفعات مشاهده: 258 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات سال 99 : صورتجلسه مورخ ۹۹/۰۴/۳۰

 | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
بسمه تعالی
شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز دو شنبه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۹ ساعت  ۱۴:۰۰   در  محل مرکز تحقیقات برگزار گردید. در این جلسه طرح های ذیل مطرح و پس از ارائه نظرات داوری و نظرات اعضاء محترم شورا  مورد تصویب قرار گرفت .
۱.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای دکتر ناصر بهنام پور  با عنوان " مدلسازی زمان بهبودی تا عود بیماران مبتلا به سل با استفاده از مدل های شفایافته آمیخته و ناآمیخته در استان گلستان" مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات داوری به شرح ذیل انجام گردد.
 
۲.کلیات گزارش نهایی طرح تحقیقاتی جناب آقای یعقوب شایسته با عنوان " بررسی ویژگی های جمعیت شناختی، یافته های بالینی و پیامد مسمومیت های حاد منجر به بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ۵ آذر گرگان در سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۶" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
۳. کلیات گزارش نهایی طرح تحقیقاتی جناب آقای دکتر محمد جواد کبیر با عنوان " طراحی نظام یکپارچه خدمات پیشگیری و مراقبت از مصدومین و فوریت‌ها در سطوح مختلف نظام سلامت"  مطرح گردید و علیرغم اینکه بر اساس گزارش ارائه شده اهداف  اصلی و فرعی طرح پاسخ داده شده است لیکن مقرر گردید برپایه اقدامات و بررسی های  کارشناسی و تخصصی انجام شده توسط تیم پژوهش نظام یکپارچه پیشگیری و مراقبت به صورت پیشنهادی طراحی و به گزارش نهایی طرح ضمیمه گردد.
 
جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت  .

دفعات مشاهده: 252 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات سال 99 : صورتجلسه مورخ ۹۹/۰۷/۳۰

 | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
بسمه تعالی
شصت و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز دو شنبه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۹ ساعت  ۱۳:۰۰   در  محل مرکز تحقیقات برگزار گردید. در این جلسه طرح های ذیل مطرح و پس از ارائه نظرات داوری و نظرات اعضاء محترم شورا  مورد تصویب قرار گرفت .
۱.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای دکتر  غلامرضا محمودی  با عنوان " بررسی چالش های خدمات نظام سلامت در مقابله با شیوع بیماری کرونا بر اساس چارچوب مدیریت خطر بلایا در دانشگاه های علون پزشکی: یک مطالعه کیفی " مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات اعضاء شورا و داوری ها شرح ذیل انجام گردد.
۲.طرح تحقیقاتی آقای دکتر  علیرضا حیدری  با عنوان " نیازهای آموزشی، بازنگری و اصلاح حیطه های دانشی و مهارتی رشته بهداشت عمومی از دیدگاه دانش آموختگان جهت اجرای وظایف پیش بینی شده در مسئولیت‌های قابل احراز توسط آنان در سال ۱۳۹۹" مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات اعضاء شورا و داوری ها به شرح ذیل انجام گردد.
۳. طرح پایان نامه ای آقای عبدالرضا پالیده با عنوان " بررسی شیوع مصرف مواد و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۹" مطرح و کلیات آن تصویب گردید و مقرر شد اصلاحات داوری به شرح ذیل انجام گردد
۴.طرح تحقیقاتی آقای دکتر  محمد جواد کبیر  با عنوان " طراحی الگوی بسته خدمات پایه سلامت درایران " مطرح و با توجه به اینکه طرح ملی و با اعتبار وزارت متبوع می باشد در صورت ارسال نامه موافقت با اعتبار طرح ، مورد تصویب خواهد بود.
۵. طرح پژوهشی مرکز دوم آقای عابد نوری با عنوان " بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد بهورزان شرق استان گلستان در خصوص طب سنتی در سال ۹۷ " مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۶. طرح پژوهشی مرکز دوم خانم شیدا رفیع زاده با عنوان " بررسی تاثیر روش حل مشکل با فن شش کلاه تفکر بر خلاقیت و رفتار مراقبتی پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان بقیه ا.. الاعظم علی آباد کتول در سال ۱۳۹۸ " مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۷. طرح پژوهشی مرکز دوم آقای علی محمدی نیا با عنوان " بررسی موارد حیوان گزیدگی در شهرستان بندرگز در طی سال های ۹۵-۹۷" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۸. طرح پژوهشی مرکز دوم خانم شهناز معلمی با عنوان " بررسی وضعیت سلامت روان و سلامت معنوی و رابطه آنها در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان های غرب استان گلستان در سال ۱۳۹۸" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
۹. طرح پژوهشی مرکز دوم آقای رحمن محمودی با عنوان " بررسی ویژگی های جمعیت شناختی اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستان مراوه تپه" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
۱۰. کلیات گزارش نهایی طرح تحقیقاتی آقایان دکتر محمد جواد کبیر و دکتر علیرضا حیدری با عنوان " تبیین چالشهای نظام ارجاع الکترونیک از دیدگاه مدیران، ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت در استان گلستان"  مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و با توجه به کاربردی بودن نتایج طرح مقرر گردید نتایج طرح به صورت خلاصه در چند بند تبیین شده و مبتنی بر آن پیشنهادات مورد نظر محقق ارائه گردد.
جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت  .
 

دفعات مشاهده: 298 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات سال 99 : صورتجلسه مورخ ۹۹/۰۹/۲۶

 | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
بسمه تعالی
هفتادمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز چهار شنبه مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۹ ساعت  ۱۴ در  محل مرکز تحقیقات برگزار گردید. در این جلسه طرح های ذیل مطرح و پس از ارائه نظرات داوری و نظرات اعضاء محترم شورا  مورد تصویب قرار گرفت .
"طرح های تحقیقاتی"
۱.طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد رضا هنرور با عنوان " امکان سنجی اجرای تله مدیسین جهت مشاوره تغذیه، ارتوپدی و روانشناسی، مطالعه پایلوت شهرستان گمیشان در سال ۱۳۹۹" مطرح و کلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات اعضاء محترم شورا و داوری ها به شرح ذیل انجام گردد.
۲.طرح تحقیقاتی آقای دکتر  هنرور  با عنوان " ارزیابی وضعیت دریافت غذایی، آنتروپومتریک و آزمایشگاهی مراجعین به کلینیک دزیانی ۹۸ - ۹۹" مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات اعضاء شورا و داوری ها به شرح ذیل انجام گردد.
گزارشات نهایی
۳.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی آقای دکتر بهنام پور با عنوان " نقد و تحلیل سمپات و طراحی مدل برای رتبه بندی امنیت غذا و تغذیه شهرستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص ها" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید کلیه مستندات طرح ضمیمه گردد.
۴.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی آقای دکتر حیدری با عنوان " سیمای اپیدمیولوژیک مرگ و میر استان گلستان طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۰ " مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد موارد طرح شده از طرف اعضاء به شرح ذیل در طرح اصلاح گردد .
طرح های مرکز دوم
۶. طرح پژوهشی مرکز دوم آقای دکتر علیرضا حیدری با عنوان " بررسی نقاط ضعف و قوت کارآموزی در عرصه رشته بهداشت عمومی و ارائه راهکارهای اجرایی جهت بهبود وضعیت موجود"مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۷. طرح پژوهشی مرکز دوم خانم خدیجه سرایلو با عنوان " بررسی تاثیر کلاسهای آمادگی برای زایمان بر قصد و رفتار زنان باردار نخست زا در انتخاب روش زایمان در شهرستان مینودشت سال ۱۳۹۹"مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۸. طرح پژوهشی مرکز دوم آقای دکتر رحمن بردی اوزونی دوجی با عنوان " بررسی اضطراب عمومی، کیفیت خواب و علائم افسردگی در پرسنل درمانی درگیر با کرونا ویروس در بیمارستان های استان گلستان در سال ۱۳۹۹"مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۹. طرح پژوهشی مرکز دوم خانم نرگس رفیعی با عنوان " بررسی تجارب حاصله از نظام مراقبت در مدیریت و کنترل اپیدمی کروناویروس در استان گلستان در طی سالهای ۹۹-۱۳۹۸ و ارائه الگوی اجرایی"مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
 
۱۰. طرح پژوهشی مرکز دوم خانم نرگس رفیعی با عنوان " شناسایی استراتژیهای نظام سلامت ایران جهت تاب آوری در برابر اپیدمی کروناویروس"مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۱۱. طرح پژوهشی مرکز دوم آقای دکتر علیرضا حیدری با عنوان " تعیین عوامل خطر مرتبط با مرگ و میر بیماران بستری بزرگسال مبتلا به COVID-۱۹ در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال های ۹۹-۱۳۹۸"مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۱۲. طرح پژوهشی مرکز دوم آقای دکتر علیرضا حیدری با عنوان " تحلیل سیاستهای پیشگیری و کنترل بیماری COVID-۱۹ با استفاده از مدل Triangle در استان گلستان"مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۱۳. طرح پژوهشی مرکز دوم آقای دکتر علیرضا حیدری با عنوان " تخمین بار اقتصادی بیماری COVID-۱۹ در استان گلستان در سال ۱۳۹۹"مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۱۴. طرح پژوهشی مرکز دوم آقای دکتر رحمن بردی اوزونی دوجی با عنوان " ارزیابی وضعیت کمی و کیفی پزشک خانواده در شهرستان های گرگان و گنبد کاووس از دیدگاه پزشکان خانواده، اعضای تیم سلامت و کارشناسان ستادی شهرستان در سال ۱۳۹۹
"مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۱۵. طرح پژوهشی مرکز دوم آقای دکتر مسعود محمدی با عنوان " بررسی رفتار اطلاع یابی سالمندان استان گلستان در زمینه کسب اطلاعات سلامت در سال ۱۳۹۸"مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۱۶. طرح پژوهشی مرکز دوم خانم دکتر محبوبه برهانی با عنوان " بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری بر افزایش تحرک بدنی در زنان میانسال شهرستان گرگان در سال ۹۹"مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۱۷. طرح پژوهشی مرکز دوم خانم شهناز معلمی با عنوان " بررسی عوامل موثر بر گرایش به شغل دوم در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان های غرب استان گلستان در سال ۱۳۹۸."مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۱۸. طرح پژوهشی مرکز دوم آقای مهدی کریمی اول با عنوان " تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از تب مالت در دامداران شهرستان آزادشهر درسال ۹۸"مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۱۹. طرح پژوهشی مرکز دوم آقای رضا حسین پور با عنوان " بررسی شیوع عفونت HIV و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران مبتلا به هپاتیت B و یا C در استان گلستان در سال ۱۳۹۷" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۲۰. طرح پژوهشی مرکز دوم خانم الهام سلمانی با عنوان " بررسی توزیع فراوانی دیسترس روانشناختی در میانسالان در مرکز جامع سلامت قرق در سال۹۷"مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۲۱. طرح پژوهشی مرکز دوم خانم زهرا فرید با عنوان " ارزیابی پایان نامه های تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و برونداد های حاصله طی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷"مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۲۲. طرح پژوهشی مرکز دوم خانم مهین طاطاری با عنوان " دیابت بارداری و ارتباط آن با شاخص های سلامتی مادر و نوزاد در استان گلستان طی سال های ۹۷-۹۵"مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۲۳. طرح پژوهشی مرکز دوم آقای علی محمد نیا با عنوان " بررسی شیوع سوء مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۸"مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۲۴. طرح پژوهشی مرکز دوم خانم دکتر محبوبه برهانی با عنوان " بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری بر افزایش تحرک بدنی در زنان میانسال شهرستان گرگان در سال ۹۹"مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
 
جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت  .
 

دفعات مشاهده: 257 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات سال 99 : صورتجلسه مورخ ۹۹/۱۱/۰۸

 | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
بسمه تعالی
هفتاد و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز چهار شنبه مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ ساعت  ۱۳ در  محل مرکز تحقیقات برگزار گردید. در این جلسه طرح های ذیل مطرح و پس از ارائه نظرات داوری و نظرات اعضاء محترم شورا  مورد تصویب قرار گرفت .
"طرح های تحقیقاتی"
۱.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای مرتضی فضل خدا دانشجوی رشته پزشکی (استاد راهنما خانم دکتر فریده کوچک) با عنوان " بررسی مشخصات اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به کووید-۱۹ بستری در ICU مراکز درمانی استان گلستان فروردین تا شهریور ۹۹ " مطرح و کلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات اعضاء محترم شورا و داوری ها  انجام گردیده و در نهایت اصلاحات انجام شده توسط داور معین( آقای دکتر رجبی) تایید گردد.
۲.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای خانم فاطمه پایین محلی دانشجوی رشته پزشکی ( استاد راهنما خانم دکتر فریده کوچک ) با عنوان  " بررسی اپیدمیولوژی کووید ۱۹ و پیامد نهایی آن در بیماران بستری دربیمارستان های ۵ اذر و شهید صیاد شیرازی شهر گرگان از فروردین تا خرداد ۱۳۹۹" مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات اعضاء شورا و داوری ها  انجام گردیده و و در نهایت اصلاحات انجام شده توسط داور معین ( آقای دکتر رجبی ) تایید گردد.
۳. طرح تحقیقاتی خانم حلیمه جمال با عنوان " بررسی نقاط قوت و ضعف ، چالش‌ها و کاربردهای سامانه نظام ارجاع در مراکز منتخب بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۹" مطرح و با توجه به نظرات اعضاء شورا و نظرات داوری مقررگردید طرح پس ازانجام اصلاحات مجددا در شورا طرح گردد.
"گزارشات نهایی"
۴.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی آقای دکتر حیدری با عنوان " تحلیل سیاستهای نظام ارجاع الکترونیک استان گلستان " مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد موارد طرح شده از طرف اعضاء محترم شورا  در طرح اصلاح گردد .
 
جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت  .
 

دفعات مشاهده: 293 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات سال 99 : صورتجلسه مورخ ۹۹/۱۲/۱۳

 | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
بسمه تعالی
هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز دو شنبه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۹ ساعت  ۱۴ در  محل مرکز تحقیقات برگزار گردید. در این جلسه طرح های ذیل مطرح و پس از ارائه نظرات داوری و نظرات اعضاء محترم شورا مورد تصویب قرار گرفت .
"طرح های تحقیقاتی"
۱. طرح تحقیقاتی خانم آسیه حسن قاسمی ( استاد راهنما دکتر محمد رضا هنرور ) با عنوان " تعیین وضعیت نا امنی غذایی استان گلستان به تفکیک مناطق شهری و روستایی در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۵" مطرح و کلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات اعضاء محترم شورا و داوری ها به شرح ذیل انجام گردیده و در نهایت اصلاحات انجام شده توسط داور معین تایید گردد.
۲.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای احمد قوجقی دانشجوی رشته پزشکی ( استاد راهنما آقای دکتر علیرضا حیدری ) با عنوان  " بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیریت زمان با فرسودگی شغلی و بی تفاوتی سازمانی در کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۰" مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات داوری و نظرات اعضاء شورا به شرح ذیل انجام گردد.
۳.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای علی ژیانی اصغر زاده دانشجوی رشته پزشکی ( استاد راهنما خانم دکتر جعفری) با عنوان  " بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیریت زمان با فرسودگی شغلی و بی تفاوتی سازمانی در کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۰" مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات داوری به شرح ذیل انجام گردد.
۴.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای علی منصوری  دانشجوی رشته پزشکی ( استاد راهنما دکتر احمد دانش) با عنوان  " بررسی شیوع مصرف دخانیات در بین کارورزان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ارتباط آن با سلامت عمومی آن ها ۱۴۰۰" مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات داوری به شرح ذیل انجام گردد.
جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

دفعات مشاهده: 274 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی می باشد.