پیام خود را بنویسید

طرح های پژوهشی : طرح های پژوهشی :

 | تاریخ ارسال: 1400/6/14 | 
ردیف عنوان طرح مجری طرف قرارداد سال تصویب وضعیت طرح
۱ طراحی سامانه آموزشی، اجرایی برنامه عملیاتی و پایش اجرای برنامه ها در مدیریت سیستم سلامت محمدرضا هنرور ۸۹ اتمام یافته
۲ ارزیابی محیط داخلی بیمارستان‌های شهرستان گرگان و گنبد کاووس از دیدگاه کارکنان با استفاده از مدل شش بعدی weisbord در سال ۱۳۹۰ محمدجواد کبیر ۹۰ اتمام یافته
۳ بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی گرگان در سال ۱۳۹۰ علیرضا حیدری ۹۰ اتمام یافته
۴ بررسی میزان بقاء ۲۸ روزه و عوامل خطر موثر بر آن در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر گرگان در سال ۹۱-۱۳۹۰ محمد آریایی ۹۰ اتمام یافته
۵ طراحی الگوی نظام یکپارچه ارائه خدمات پیشگیری و مراقبت از مصدومین و فوریت‌ها در سطوح مختلف نظام سلامت (به سفارش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی معاونت درمان وزارت متبوع) محمدجواد کبیر ۹۰ اتمام یافته
۶ محاسبه بار ناشی از حوادث عمدی و غیرعمدی در کشور در سال ۱۳۹۰ (به سفارش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی معاونت درمان وزارت متبوع) دکتر ناهید جعفری ۹۰ اتمام یافته
۷ بررسی عملکرد امداد رسانی رانندگان حمل و نقل  عمومی(جاده ای) قبل و بعد از آموزش کمکهای اولیه در سال۱۳۹۱ علی مهاجروطن ۹۰ اتمام یافته
۸ بررسی دیدگاه تکنسین فوریت های پزشکی درخصوص ارتقاء خدمات پیشگیری و مراقبتی در حوادث و فوریت‌های در پایگاه های ۱۱۵ استان گلستان در سال ۱۳۹۱ مریم ایری ۹۰ اتمام یافته
۹ بررسی دیدگاه پزشکان متخصص در خصوص چالش‌ها و راهکارهای ارتقاء نظام ارجاع در استان گلستان- سال ۱۳۹۰ مریم ایری ۹۰ اتمام یافته
۱۰ بررسی فرسودگی شغلی بهورزان و رابطه آن با عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیط فیزیکی و امکانات محل کار در سال ۱۳۹۱ علیرضا حیدری ۹۰ اتمام یافته
۱۱ بررسی تاثیر سامانه مکان محور تحت وب رشد کودکان بر آگاهی مراکز بهداشتی درمانی روستایی در خصوص وضعیت رشد کودکان زیر ۵ سال منطقه تحت پوشش محمدرضا هنرور ۹۰ اتمام یافته
۱۲ ارزیابی وضعیت موجود نیروی انسانی، فضای فیزیکی و تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات به مصدومین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت استان گلستان در سال ۱۳۹۱ علیرضا حیدری ۹۰ اتمام یافته
۱۳ بررسی وضعیت حوادث ترافیکی استان گلستان در سال های ۸۸-۹۰براساس داده های مرکز فوریت های دانشگاه علوم پزشکی گلستان حسن خورشا ۹۰ اتمام یافته
۱۴ بررسی دیدگاه بهورزان و پزشکان خانواده درخصوص ارتقاء خدمات پیشگیری و مراقبتی در حوادث و فوریت‌های پزشکی در خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی استان گلستان در سال ۱۳۹۱ مریم ایری ۹۰ اتمام یافته
۱۵ بررسی سطح رضایت شغلی بهورزان استان گلستان برمبنای مدل هرزبرگ در سال ۱۳۹۱ علیرضا حیدری ۹۱ اتمام یافته
۱۶ ارزیابی آمادگی ارائه کنندگان مراقبت های سلامت و عوامل مرتبط با آن نسبت به پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۱ مهدی حبیبی کولایی ۹۱ اتمام یافته
۱۷ بررسی شیوع درد ناشی از اختلالات عضلانی اسکتی و ارتباط آن با عوامل خطر روانی اجتماعی وضعیت عاطفی و وضعیت ارگونومیک در ادارات شهر گرگان در سال ۱۳۹۲ محمد آریایی ۹۱ اتمام یافته
۱۸ بررسی  رابطه  عزت نفس با مقطع تحصیلی  دانشجویان  سال اول  در سال  تحصیلی   ۹۱-۹۰ دانشگاه علوم پزشکی گلستان محمد تقی بادله ۹۱ اتمام یافته
۱۹ بررسی  عملکرد پزشکان خانواده استان گلستان در سال ۱۳۹۲ اشرفی بابازاده گشتی ۹۱ اتمام یافته
۲۰ طراحی الگوی ترویج فعالیت فیزیکی در سطح خانواده محمدرضاهنرور ۹۱ در حال اجرا
۲۱ برآورد نیروی انسانی در سطوح واحدهای مختلف بخش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان با استفاده از روش زمان سنجی و کارسنجی فعالیت ها در سال ۱۳۹۱-۹۲ محمدجواد کبیر؛ ۹۱ اتمام یافته
۲۲ تدوین نقشه جامع اصلاحات در مدیریت مالی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران محمدجواد کبیر؛ ۹۱ اتمام یافته
۲۳ تبیین معیارهای مؤثر در تدوین بسته خدمات پایه سلامت سطح اول به منظور ارائه الگو برای ایران محمدجواد کبیر ۹۲ اتمام یافته
۲۴ بررسی کیفیت اجرای طرح ملی پزشک خانواده و بیمه روستایی در استانهای شمالی ایران در سال ۱۳۹۱ محمدجواد کبیر ۹۲ اتمام یافته
۲۵ بررسی رابطه بین  عوامل تغذیه­ای با سندرم متابولیک در افراد ۵۵-۲۵ سال شهرستان آزادشهر درسال۹۱-۹۲ سمیه چشمک ۹۲ در حال اجرا
۲۶ ارزیابی وضعیت بهداشت دهان و دندان و لثه مادران باردار شهرستان کلاله در سال ۱۳۹۲ رشید آتا ۹۲ اتمام یافته
۲۷ بررسی مقایسه ای وضعیت تغذیه ای سالمندان ترکمن و غیرترکمن شهرستان گنبدکاووس در سال ۱۳۹۲ بهاره نیکراد ۹۲ در حال اجرا
۲۸ بررسی میزان آگاهی، نگرش و به کارگیری مراقبت های مبتنی بر شواهد در ماماهای مراکز بهداشتی درمانی استان گلستان در سال  ۱۳۹۲ منصور خوجم لی ۹۲ اتمام یافته
۲۹ بررسی پیامد بارداریهای پرخطر در جمعیت شهری شهرستان گالیکش در سال۱۳۹۱ صغری خسروی ۹۲ اتمام یافته
۳۰ بررسی شیوع دیابت نوع۲ و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت بالای ۳۰ سال روستائی خارج از برنامه غربالگری کشوری شهرستان گالیکش درسال۱۳۹۲-۹۳ زهرا خسروی ۹۲ اتمام یافته
۳۱ بررسی اپیدمیولوژیک حیوان گزیدگی و تاثیر اتلاف سگ های ولگرد در روند بروز حیوان گزیدگی شهرستان گالیکش طی سال ۸۷ تا۹۱ علی ملکا ۹۲ اتمام یافته
۳۲ بررسی قصد رفتاری مصرف  فست فود دردانش آموزان دبیرستانی شهر علی آباد کتول با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده سیدکمال میرکریمی ۹۳ اتمام یافته
۳۳ بررسی ارتباط سلامت روان با فرسودگی شغلی در کارمندان بیمارستان آل جلیل آق‌قلا در سال ۱۳۹۳ احمد تقوی ۹۳ اتمام یافته
۳۴ بررسی میزان و عوامل مرتبط با شکست درمان سل در استراتژی DOTS در شهرستان های گرگان و آق قلا در سال ۹۱ درسا مقصودلو ۹۳ اتمام یافته
۳۵ ارزیابی وضعیت تغذیه در بیماران مبتلا به سل شهرستان گنبد کاووس در طی مدت ۶ ماه سال ۱۳۹۳ مینا دازی ۹۳ در حال اجرا
۳۶ بررسی هزینه های درمان بیماری لیشمانیوز جلدی در کانونهای اندمیک بیماری در استان گلستان در سال ۱۳۹۲-۹۳ ابراهیم فدایی ۹۳ اتمام یافته
۳۷ بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی مسمومیتهای  پذیرش شده به بیمارستان پنج آذر گرگان  در سالهای ۱۳۹۳ ۱۳۸۹ یعقوب شایسته ۹۳ اتمام یافته
۳۸ بررسی تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای دفع بهداشتی فاضلاب در خانوارهای روستایی شهرستان آق قلا در سال ۹۳ زهرا قضاوتی باغان ۹۳ در حال اجرا
۳۹ بررسی رابطه حمایت اجتماعی با افسردگی و اضطراب دوران بارداری در زنان باردار شهرستان آق قلا درسال۱۳۹۳ نرگس رفیعی- فهیمه ایزدی ۹۳ اتمام یافته
۴۰ بررسی شیوع کم خونی و برخی عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مراوه تپه در طی سال های ۱۳۹۰تا ۹۲ رحمان بردی اوزونی دوجی ۹۳ اتمام یافته
۴۱ بررسی رابطه مرگ و میر نوزادی با برخی عوامل موثر برآن در شهرستان مراوه تپه سال ۱۳۹۰-۱۳۹۲ ایوب صوفی زاده ۹۳ اتمام یافته
۴۲ بررسی شیوع علل کسورات بیمه تامین اجتماعی بیمارستان آل جلیل آق قلا در سال ۱۳۹۱ فاطمه کوچکی ۹۴ اتمام یافته
۴۳ بررسی رفتار های خطرزای پوکی استخوان و ارتباط آن با آگاهی و نگرش بهورزان شهرستان گرگان در پیشگیری از پوکی استخوان، سال ۱۳۹۴ اعظم درویشی ۹۴ اتمام یافته
۴۴ ارزیابی کفایت حرکتی دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس مروج سلامت درسال تحصیلی ۹۵-۹۴ استان گلستان سمانه حاجی حسینی ۹۴ در حال اجرا
۴۵ بررسی الگوها، باورها، هنجارها، و خطرات درک شده ی مصرف قلیان در  مصرف کنندگان آن در استان گلستان در سال ۱۳۹۴ عبدالرحمن چرکزی ۹۴ اتمام یافته
۴۶ بررسی ارتباط رفتارهای خود مراقبتی با سطح هموگلوبین ای وان سی  بیماران دیابتی روستایی شهرستان گالیکش  در سال۱۳۹۴ صادق خسروی ۹۴ در حال اجرا
۴۷ بررسی شیوع مشکلات دوران بارداری و ارتباط آن با پیامد بارداری در زنان باردار شهرستان کلاله در سال ۱۳۹۴ عابد نوری ۹۴ در حال اجرا
۴۸ بررسی وضعیت امنیت غذایی و طراحی نقشه امنیت غذایی مبتنی برGIS استان گلستان در سال ۱۳۹۴ محمد رضا هنرور ۹۴ اتمام یافته
۴۹ مقایسه مدل های رگوسیونی توبیت، وایبل، کاکس در تحلیل بقاء سرطان های دستگاه گوارش در کوهورت استان گلستان (گرنت) محمدعلی وکیلی ۹۴ در حال اجرا
۵۰ بررسی  وضعیت سلامت عمومی حجاج  در سال  ۱۳۹۴ سیده مریم هاشمی نسب ۹۴ در حال اجرا
۵۱ بررسی روان سنجی پرسشنامه فرایندهای تغییر مصرف سیگار (فرم بلند) در افراد سیگاری استان گلستان سال ۱۳۹۵ رحمان بردی اوزونی دوجی ۹۵ در حال اجرا
۵۲ بررسی کیفیت زندگی و برخی عوامل موثر بر آن در سالمندان خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ترکمن در سال ۱۳۹۵ مریم ایری، ۹۵ در حال اجرا
۵۳   سیدکمال میرکریمی ۹۵ در حال اجرا
۵۴ ارزیابی برنامه پزشک خانواده  روستایی از دیدگاه گیرندگان خدمات در شهرستان ترکمن در سال ۱۳۹۵ دکتر سیدمهدی صداقت ۹۵ در حال اجرا
۵۵ مطالعه بار میرایی زودرس با استفاده از روش امید زندگی استاندارد از دست رفته ((SEYLL در استان گلستان  از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ : یک مطالعه مبتنی بر جمعیت احسان ... کلته، ۹۵ در حال اجرا
۵۶ بررسی تأثیر لوح فشرده آموزشی بر میزان رضایت جنسی زوج های شرکت کننده در کلاس های حین ازدواج استان گلستان و خراسان شمالی در سال ۹۴-۹۵ رحمان بردی اوزونی دوجی، ۹۵ اتمام یافته
۵۷ میزان بهره مندی مردان از خدمات سلامت در کشور در سال ۱۳۹۳: تحلیل مطالعه ملی مبتنی بر جمعیت دکتر محمدعلی وکیلی ا هنرور ۹۵ در حال اجرا
۵۸ بررسی برخی عوامل مرتبط با شکست درمان بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در استان گلستان در سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۹۴ در سال ۱۳۹۵ سعید فلاح ۹۵ در حال اجرا
۵۹ بررسی شیوع اضافه وزن و چاقی وعوامل مرتبط با آن در بین جوانان(۲۹-۱۸) روستایی شهرستان ترکمن در سال ۱۳۹۷ مایسا محمدی ۹۶ عقد قرارداد
۶۰ بررسی توزیع فراوانی عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال۹۵ دکتر فریده کوچک ۹۶ ارائه گزارش نهایی
۶۱ بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به پرفشاری خون دکتر سید کمال میرکریمی ۹۶ در حال اجرا
۶۲ بررسی اپیدمیولوژیک آنافیلاکسی به نیش زنبور در شهرستان های گرگان و گنبد تا سال ۱۳۹۶ دکتر سیدعلی آقاپور ۹۶ اتمام یافته
۶۳ بررسی اثربخشی پماد موضعی عصاره برگ گیاه پلم در درمان سالک - یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور دکتر امید مظفری ۹۶ اتمام یافته
۶۴ بررسی کیفیت مراقبت و کنترل دیابت در بیماران دیابتی نوع ۲ مناطق روستایی شهرستان های منتخب استان گلستان درسال ۱۳۹۶ وحید بای ۹۶ در حال اجرا
۶۵ بررسی و مقایسه ی عزت نفس(self-esteem) در بین بیماران مبتلا به فشارخون و دیابت مراجعه کننده به خانه های بهداشت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان گرگان در سال ۱۳۹۷ سید کمال میرکریمی ۹۶ اتمام یافته
۶۶ بررسی اثر فعالیت در کارخانه تولید سموم آفت کش بر سلامت روان کارگران شاغل در آن یعقوب شایسته ۹۶ در حال اجرا
۶۷ بررسی فراوانی نسبی خوددرمانی و عوامل مرتبط با آن در شهر گرگان در سال ۱۳۹۶ یعقوب شایسته ۹۶ در حال اجرا
۶۸ مدل سازی بقای هشت ساله بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش استان گلستان، مبتنی بر GIS عزیزه کریمیان ۹۷ در حال اجرا
۶۹ بررسی اپیدمیولوژی و روند مرگ سرطان های گوارشی و مقایسه آن با سرطان های غیرگوارشی و تحلیل مکانی آن در استان گلستان از سال ۹۷-۱۳۹۲ فاطمه مهر آور ۹۷ در حال اجرا
۷۰ برنامه ثبت بیماری سل در استان گلستان محمد رضا هنر ور ۹۷ در حال اجرا
۷۱ بررسی اثر مداخله آموزشی پیشگیری از رفتارهای غیر ایمن ترافیکی مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت PMT در دبیرستانهای پسرانه شهر مینودشت سال ۹۸ محبوبه برهانی ۹۷ در حال اجرا
۷۲ بررسی مقایسه ای اثربخشی گلقند (فراورده طب سنتی ایرانی)با هیدروکسید منیزیم در بهبود یبوست بزرگسالان مرضیه قرائتی ۹۷ در حال اجرا
۷۳ امکان پذیری اجرای بسته ارزیابی و مراقبت تغذیه ای در بیماران مسلول حمیده صداقت زاده ۹۷ در حال اجرا
۷۴ بررسی وضعیت امنیت غذایی و طراحی نقشه امنیت غذایی مبتنی برGIS استان خراسان جنوبی( سال ۱۳۹۶ ) ناصر بهنام پور ۹۷ در حال اجرا
۷۵ میزان انطباق محتوای پیش بینی شده در اجرای وظایف محوله پزشک خانواده با دانش و مهارت های موردنیاز در استان گلستان در سال ۱۳۹۷ علیرضا حیدری ۹۷ اتمام یافته
۷۶ : تحلیل سیاستهای نظام ارجاع الکترونیک استان گلستان در سال ۱۳۹۸ علیرضا حیدری ۹۷ اتمام یافته
۷۷ بررسی دلایل عدم مراجعه بیماران سرپایی سطح۱ به سطح ۲ در شهرستانهای مجری نظام ارجاع الکترونیک استان گلستان در سال۱۳۹۸ علیرضا حیدری ۹۷ اتمام یافته
۷۸ بررسی شکاف کیفیت خدمات درمانی ارائه شده و عوامل موثر بر آن در بیمارستانهای مجری نظام ارجاع الکترونیک استان گلستان با استفاده از مدل سروکوال در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ علیرضا حیدری ۹۷ اتمام یافته
۷۹ ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی خدمات هنگام و پس از ازدواج برای سلامت زناشویی و جنسی مبتنی بر الگوی کرک پاتریک محبوبه برهانی ۹۷ اتمام یافته
۸۰ نقد و تحلیل سمپات و طراحی مدل برای رتبه بندی امنیت غذا و تغذیه شهرستان های استان هرمزگان بر اساس شاخص ها ناصر بهنام پور ۹۷ اتمام یافته
۸۱ تبیین چالشهای نظام ارجاع الکترونیک از دیدگاه مدیران، ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت در استان گلستان در سال ۱۳۹۷ علیرضا حیدری ۹۷ اتمام یافته
۸۲ بررسی ویژگی های جمعیت شناختی، یافته های بالینی و پیامد مسمومیت های حاد منجر به بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ۵ آذر گرگان در سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۶ یعقوب شایسته ۹۷ اتمام یافته
۸۳ بررسی فراوانی سوء مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی نوع ۲ ساکن در مناطق روستایی شهرستان بندرگز در سال ۱۳۹۷ یعقوب شایسته ۹۷ اتمام یافته
۸۴ بررسی روند اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط آن در استان گلستان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ رحمان بردی اوزونی دوجی ۹۸ در حال اجرا
۸۵ مطالعه کیفی تبیین راهبردهای موردنیاز در توسعه استان گلستان و اثرات ناشی از آن بر سلامت در سال ۱۳۹۸ محمد جواد کبیر ۹۸ در حال اجرا
۸۶ طراحی داشبورد گزارش‌های تحلیلی مبتنی بر شاخص‌های تاکتیکی و راهبردی موردنیاز مدیریتی در سیستم مکاتبات اداری دانشگاه علوم پزشکی گلستان محسن منصوری ۹۸ در حال اجرا
۸۷ بررسی شیوع افسردگی، اضطراب ،استرس وعوامل مرتبط در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز خدمات جامع سلامت شهری- روستایی اوزینه در شهرستان گرگان در سال ۱۳۹۸ سحر سادات حسینی ۹۸ در حال اجرا
۸۸ ارزیابی سیستم فرماندهی حادثه(ICS) طبق چارچوب ملی پاسخ به بحران در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سیل سال ۹۸ محبوبه برهانی ۹۸ در حال اجرا
۸۹ ارزیابی الگوی انتروپومتریک اقوام بلوچ،سیستانی،ترکمن و قوم فارس، شمال شرقی ایران(استان گلستان) در سال ۱۳۹۸ فریده کوچک ۹۸ در حال اجرا
۹۰ مدل سازی و پیش بینی نرخ مرگ ومیر در استان گلستان ۱۴۲۰ ۱۳۹۰ علیرضا حیدری ۹۸ در حال اجرا
۹۱ سیمای اپیدمیولوژیک مرگ و میر استان گلستان طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۰ علیرضا حیدری ۹۸ اتمام یافته
۹۲ بررسی ویژگی های زیرساختی فناوری در حوزه پزشکی از راه دور از طریق مرور نظام مند متون و تجارب مرتبط در سال ۱۴۰۰ مسعود محمدی ۹۹ مصوب مرکز
۹۳ بررسی و ارزیابی نظام ارجاع الکترونیک در مراکز منتخب درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه مدیران، کاربران نهایی و بیماران در سال۱۴۰۰ حلیمه جمال ۹۹ مصوب مرکز
۹۴ عوامل بازدارنده و تسهیل کننده نگرش پزشکان نسبت به پذیرش فناوری اطلاعات در مراکز آموزشی درمانی شهرگرگان محسن منصوری ۹۹ مصوب مرکز
۹۵ برآورد هزینه های بهره وری ازدست رفته به دلیل غیبت از کار در کارکنان مبتلا به کووید-۱۹ در دانشگاه علوم پزشکی گلستان و بررسی عوامل موثر بر این هزینه ها در سال ۱۳۹۹ سعید علیزاده ۹۹ مصوب مرکز
۹۶ طراحی الگو و شیوه نامه اجرایی نظام پرداخت ویزیت و خدمات تخصصی سرپایی در نظام ارجاع الکترونیک استان گلستان محمد جواد کبیر ۹۹ مصوب مرکز
۹۷ بررسی مشخصات اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به کووید-۱۹ بستری در ICU مراکز درمانی استان گلستان از فروردین تا شهریور ۹۹ فریده کوچک ۹۹ در حال اجرا
۹۸ بررسی ویژگی های بالینی کووید ۱۹ و پیامد نهایی آن در بیماران بستری دربیمارستان های ۵اذر و شهید صیاد شیرازی شهر گرگان از فروردین تا شهریور ۱۳۹۹ فریده کوچک ۹۹ در حال اجرا
۹۹ بررسی چالش های خدمات نظام سلامت در مقابله با شیوع بیماری کرونا بر اساس چارچوب مدیریت خطر بلایا در دانشگاه های علون پزشکی: یک مطالعه کیفی غلامرضا محمودی ۹۹ در حال اجرا
۱۰۰ بررسی شیوع مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ رحمان بردی اوزونی دوجی ۹۹ در حال اجرا
۱۰۱ طراحی عوامل موثر بر الگوی بهینه شواهد محور نظام پرداخت برای پزشک خانواده شهری ایران در سال ۱۴۰۰ نرگس رفیعی ۹۹ در حال اجرا
۱۰۲ بررسی شیوع مصرف مواد مخدر، دخانی، الکل و روان گردان ها و عوامل مرتبط با آنها در جمعیت عمومی استان گلستان در سال ۱۳۹۹ رحمان بردی اوزونی دوجی ۹۹ در حال اجرا
۱۰۳ ارزیابی وضعیت دریافت غذایی، شاخص های آنتروپومتریک و آزمایشگاهی مراجعین به کلینیک دزیانی شهرستان گرگان در سال های ۹۹-۱۳۹۸ محمد رضا هنرور ۹۹ در حال اجرا
۱۰۴ بررسی نیازهای آموزشی فارغ التحصیلان رشته بهداشت عمومی از دیدگاه کارشناسان بهداشت و ارائه الگو در سال ۱۳۹۹ علیرضا حیدری ۹۹ در حال اجرا
۱۰۵ امکان سنجی اجرای سلامت از راه دور جهت ارائه خدمات مراقبتی تغذیه، ارتوپدی و روانشناسی، مطالعه پایلوت گمیشان در ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ محمد رضا هنرور ۹۹ در حال اجرا
۱۰۶ طراحی الگوی اجرایی فرآیندهای اصلی نظام ارجاع الکترونیک در خدمات سلامت ایران در سال ۱۳۹۹ محمد جواد کبیر ۹۹ در حال اجرا
۱۰۷ مدل سازی زمان بهبودی تا اولین عود بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت با استفاده از مدل های شفایافته آمیخته و ناآمیخته در استان گلستان ناصر بهنام پور ۹۹ در حال اجرا
۱۰۸ بررسی تعداد دفعات مراجعات غیر ضروری به بخش اورژانس و هزینه های ناشی از آن در بیمارستان های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۸ علیرضا حیدری ۹۹ در حال اجرا
۱۰۹ بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک و عوامل تنش‌زای شغلی با افسردگی، استرس و اضطراب در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۰ علیرضا حیدری ۹۹ در حال اجرا
۱۱۰ مدلسازی زمان بقای بیماران مبتلا به COVID-۱۹ و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی و درمانی استان گلستان علیرضا حیدری ۹۹ در حال اجرا
۱۱۱ طراحی الگوی+ بهینه شواهد محور نظام پرداخت برای پزشک خانواده ایران در سال ۱۳۹۹ محمد جواد کبیر ۹۹ مصوب مرکز
۱۱۲ تعیین وضعیت ناامنی غذایی استان گلستان به تفکیک مناطق شهری و روستایی در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۵ محمد رضا هنر رو ۱۴۰۰ مصوب مرکز
۱۱۳ مقایسه وضعیت ناامنی غذایی جمعیت تحت پوشش شهرستان بیرجند با جمعیت تحت پوشش شهرستان گرگان در سال ۱۳۹۵ محمد رضا هنر ور ۱۴۰۰ مصوب مرکز
۱۱۴ بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیریت زمان با فرسودگی شغلی و بی تفاوتی سازمانی در کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۰ علیرضا حیدری ۱۴۰۰ مصوب مرکز
۱۱۵ بررسی ارتباط بین تنش شغلی با خستگی شغلی و کیفیت خواب در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۰ علیرضا حیدری ۱۴۰۰ مصوب مرکز
۱۱۶ بررسی رابطه تعارض کار- خانواده با تمایل به ماندگاری در شغل از دیدگاه کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۰ ناهید جعفری ۱۴۰۰ مصوب مرکز
۱۱۷ شیوع و علل مخاطرات شغلی و جو ایمنی موجود در بیمارستان های آموزشی درمانی گرگان از دیدگاه پرستاران در سال ۱۴۰۰ علیرضا حیدری ۱۴۰۰ مصوب مرکز
۱۱۸ بررسی فراوانی، عوامل موثر و موانع گزارش دهی خطاهای دارویی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی استان گلستان در سال ۱۴۰۰ محمد جواد کبیر ۱۴۰۰ مصوب مرکز
۱۱۹ بررسی رضایت از کیفیت سامانه ناب (نرم افزار اطلاعات بهداشتی) از دیدگاه کاربران سطوح شبکه بهداشتی شهرستان‌های گرگان و گنبدکاووس در سال ۱۴۰۰ محمد جواد کبیر ۱۴۰۰ مصوب مرکز
۱۲۰ بررسی مهارت های ارتباطی، سبک رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض سرپرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاهی استان گلستان در سال ۱۴۰۰ علیرضا حیدری ۱۴۰۰ مصوب مرکز
۱۲۱ بررسی شیوع مصرف دخانیات در بین کارورزان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ارتباط آن با سلامت عمومی آن ها ۱۴۰۰ احمد دانش ۱۴۰۰ در حال اجرا
۱۲۲ طراحی الگو و شیوه نامه اجرایی نظام پرداخت ویزیت و خدمات تخصصی سرپایی در نظام ارجاع الکترونیک استان گلستان محمد جواد کبیر ۱۴۰۰ در حال اجرا
 

دفعات مشاهده: 362 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی می باشد.